Adresser & telefonnumre

Adresser & telefonnumre

AFDELINGER

Leder: Jan Kjellstrøm: 21 42 06 57    Mail.: guljk@herning.dk

 

Hedegården, (vuggestue fra 0 til 3 år) Lyngens Kvarter 227, Gullestrup, 7400 Herning

Tlf.: 40 23 60 49

Pædagogisk leder Flemming Poulsen: 40 22 79 35    Mail.: gulfp@herning.dk

Leder: Jan Kjellstrøm: 21 42 06 57    Mail.: guljk@herning.dk

P-nummer: 1017767921

 

Meldgård, (børnehave fra 2,9 år til skolestart), Trælundvej 1, Gullestrup, 7400 Herning

Tlf.: 40 23 58 78

Pædagogisk leder Flemming Poulsen: 40 22 79 35    Mail.: gulfp@herning.dk

Leder: Jan Kjellstrøm: 21 42 06 57    Mail.: guljk@herning.dk

P-nummer: 1006396427

 

SFO, (0-4. klasse), Løvbakkevej 2, Gullestrup, 7400 Herning

Tlf.: 23 30 71 61

Institutionsleder og SFO leder: Jan Kjellstrøm: 21 42 06 57    Mail.: guljk@herning.dk

P-nummer: 1020390790

 

Gullestrup Skoles Special SFO

(0-4. klasse), Løvbakkevej 2, Gullestrup, 7400 Herning

Tlf.: 25 64 02 44

Institutionsleder og SFO leder: Jan Kjellstrøm: 21 42 06 57    Mail.: guljk@herning.dk

P-nummer: 1020390790